Khai Thị Số 45 – Mở rộng tâm lượng
04/06/2018
Khai Thị Số 43 – Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả
04/06/2018

Khai Thị Số 44 – Không thể nói “Tín Nguyện Hạnh” suông thì được vãng sanh