06/08/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

25/12/2017

Trích Đoạn Kinh Phổ Môn

25/12/2017

Cán Cân Nhuộm Máu

25/12/2017

Công Chúa Diệu Thiện Tập 2

25/12/2017

Công Chúa Diệu Thiện Tập 1

25/12/2017

Hồn Ma Báo Mộng

25/12/2017

Bài Học Ngàn Vàng

25/12/2017

Mê Hồn Trận phần 2

25/12/2017

Mê Hồn Trận phần 1

25/12/2017

Gieo gió gặt bão

25/12/2017

Quan Âm Tóc Rối

25/12/2017

Quan Âm Xây Cầu

25/12/2017

Đạo Vàng Muôn Thuở Phần 2 – Châu Thanh

25/12/2017

Đạo Vàng Muôn Thuở Phần 1 – Châu Thanh

25/12/2017

Mục Liên Thanh Đề – Chơn Tâm 5 – NSƯT Thanh Ngân

25/12/2017

Mục Liên Thanh Đề

25/12/2017

Trích Đoạn Quan Âm Thị Kính

25/12/2017

Quan Âm Thị Kính

25/12/2017

Một Kiếp Người

25/12/2017

Tuyển Tập Ca Nhạc Phật Giáo Ca Sĩ Nguyễn Đức 2017

25/12/2017

Những Ca Khúc Trữ Tình Về Phật

25/12/2017

Nhạc Phật Giáo Hát về Mẹ 2017

25/12/2017

Nhạc Phật Giáo 2018

25/12/2017

2 Sư Thầy Hát Nhạc Phật Giáo