Ấn tượng về khóa huân tu kiết Đông của chư Tăng TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự
23/02/2021
Nhạc – BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ
03/03/2021

Cách Khai Thị Khi Phóng Sanh

Kính thưa quý bạn! Đa số phật tử vẫn còn thắc mắc về cách KHAI THỊ khi phóng sanh. Ở đây, tôi xin chia xẻ cách KHAI THỊ mà chúng tôi thường dùng mỗi khi phóng sanh để quý bạn tìm hiểu thêm. Tuy cách khai thị của chúng tôi rất là đơn giản nhưng có hiệu quả rất cao.

Mỗi khi phóng sanh thì quý bạn phải thành tâm và truyền hết năng lượng yêu thương của mình đến cho chúng sanh. Trước khi phóng sanh thì quý bạn dùng bài khai thị dưới đây.

         KHAI THỊ: Hỡi các bạn yêu thương! Hôm nay, chúng ta có duyên nên mới gặp được nhau. Bây giờ, tôi (chúng tôi) sẽ giúp các bạn quy y để gieo duyên với PHẬT, PHÁP, TĂNG. Vì khi quy y với PHẬT quý bạn sẽ không bị đọa địa ngục; Quy với PHÁP sẽ không bị đọa ngạ quỷ; Quy y với TĂNG sẽ không bị đọa súc sanh. Bây giờ, các bạn hãy cùng nói theo tôi nhé: “Chúng con xin quy y với PHẬT, với PHÁP, với TĂNG”. (Nói câu này lớn 3 lần. Và sau khi nói xong thì bạn hãy nói tiếp đoạn dưới để khai thị cho họ niệm Phật).

         Bây giờ các bạn hãy cùng niệm Phật theo tôi nhé. Chỉ cần các bạn phát tâm niệm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT (hoặc A MI ĐÀ PHẬT) từ bây giờ và cho đến khi bỏ xác thân này, thì các bạn sẽ được chuyển hóa lên cảnh giới tốt hơn và sẽ gặp được PHẬT, PHÁP, TĂNG để tu hành giải thoát. (Nói đoạn này 2 lần và giúp họ niệm câu Phật hiệu ít nhất là 20 lần).

          GHI CHÚ: Nếu quý bạn đi một nhóm, thì một người khai thị, còn những người khác thì đứng hoặc ngồi xung quanh niệm Phật (niệm thầm) và dùng 2 tay của mình chạm vào các thùng hoặc bao phóng sanh để truyền năng lượng yêu thương đến cho chúng sanh. Chờ cho đến khi trưởng nhóm khai thị đến phần niệm Phật, thì cả nhóm đồng niệm Phật ra tiếng để gieo chủng tử A MI ĐÀ PHẬT vào tâm của chúng sanh. (Niệm nhiều hay ít tùy theo hoàn cảnh). Sau khi thả chúng sanh đi thì cả nhóm đồng đứng dậy chắp tay niệm Phật và cầu xin chư Phật, chư Bồ tát gia hộ cho họ tương lai được vãng sanh thành Phật…

        LỜI KHUYÊN: Tôi xin khuyên quý bạn, khi phóng sanh thì nên tránh những ngày rằm và ngày lễ. (Nếu phóng sanh chim thì không sao, nhưng nếu phóng sanh các loài thủy tộc thì không nên). Vì nếu phóng sanh trong những ngày này thì chỉ làm giàu cho những ngư phủ, lái buôn… mà thôi. Tại sao? Vì họ biết trong những ngày này sẽ có rất nhiều Tăng, Ni và Phật tử phóng sanh. Vì vậy, mà họ sẽ thông đồng với nhau. Lúc đó, họ sẽ dùng cây chích điện và bủa lưới khắp nơi, mà nơi họ canh chừng nhiều nhất là ở trên các cửa sông. Và họ chờ cho đến khi nước rút xuống thì sẽ bắt trọn lưới. Rốt cuộc, quý bạn bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức, nhưng không mang được lợi ích đến cho chúng sanh mà còn hại chúng sanh bị đau khổ thêm.

        Nếu quý bạn thật sự muốn cứu chúng sanh, thì nên chia ra phóng sanh từng đợt nhỏ, làm âm thầm và làm đột xuất như là đi đánh du kích vậy. Quý bạn không nên tổ chức phóng sanh lớn và đi đông người. Thêm vào, quý bạn tuyệt đối không nên nói cho những người lái buôn, chủ ghe… mà bạn đang mua và mướn biết rõ chính xác về thời gian và nơi bạn phóng sanh. Nếu là chủ ghe thì bạn phải nói cho họ biết trước khi mướn. Nhưng bạn chỉ nói là chở bạn ra sông đó, còn phóng sanh ở đâu thì bạn sẽ cho họ biết sau. (Mỗi chỗ chỉ thả một ít và thả nhiều chỗ khác nhau). Vì nếu bạn cho họ biết rõ chi tiết thì xem như cuộc phóng sanh của bạn sẽ mất sạch.

         Tóm lại, quý bạn phải hết sức thận trọng và phải luôn quan sát cách hành xử của chủ ghe… trong thời gian phóng sanh. Và quan sát cho kỹ xung quanh nơi phóng sanh trước khi thả chúng sanh đi. Thêm vào, quý bạn nên biết rằng: Phóng sanh không liên quan gì đến ngày rằm hay ngày lễ mà nó chỉ liên quan đến giải cứu chúng sanh cách nào cho an toàn nhất có thể mà thôi. Chúng tôi xin cầu chúc cho quý bạn phóng sanh thành công. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

                                                                          Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ