Khai Thị Số 38 – Vì sao việc nghe giảng kinh hằng ngày rất quan trọng
04/06/2018
Khai Thị Số 36 – Tín nguyện hạnh
04/06/2018

Khai Thị Số 37 – Khống chế, chiếm hữu, đối lập là hình tướng của tham, sân si