Khai Thị Số 15 – Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm niệm đến minh tâm kiến tánh
04/06/2018
Khai Thị Số 13 – Nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ quỷ thì liền làm quỷ
04/06/2018

Khai Thị Số 14 – Phương pháp niệm Phật, dụng công một mình