DIỄU HÀNH XE HOA MỪNG PHẬT ĐẢN SINH – Chùa Ba Vàng Ngày 8/4/Kỷ Hợi
18/05/2019
Bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại TTVH Tam Chúc, Hà Nam
18/05/2019

Vesak 2019 – Tam Chúc, Hà Nam. Đêm Hoa Đăng cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới