Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam
18/05/2019
Lung linh hoa đăng cúng dường Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc
22/05/2019

Lễ Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019