Hình Ảnh Đẹp Diễu Hành Xe Đạp Mừng Phật Đản Vesak 2019
18/05/2019
Vesak 2019 – Tam Chúc, Hà Nam. Đêm Hoa Đăng cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới
18/05/2019

DIỄU HÀNH XE HOA MỪNG PHẬT ĐẢN SINH – Chùa Ba Vàng Ngày 8/4/Kỷ Hợi