Đại Lễ Phật Đản Chùa Ba Vàng – Tái Hiện Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ Cách Đây Hơn 2600 Năm
05/08/2019
Lung linh lễ diễu hành xe hoa Phật Đản
05/08/2019

Lễ rước xe hoa chào mừng Phật Đản Chùa Ba Vàng và Lời nhắn của Thầy THÁI MINH