Vesak 2019 – Tam Chúc, Hà Nam. Đêm Hoa Đăng cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới
18/05/2019
Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam
18/05/2019

Bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại TTVH Tam Chúc, Hà Nam