TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ HOẰNG PHÁP
22/11/2017
NHẠC PHÁP ÂM HOẰNG PHÁP
22/11/2017

HỘ NIỆM HOẰNG PHÁP

(Bài này trích ra từ cuốn sách “ Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP” của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).

Kính thưa quý bạn! Chúng ta mỗi chùa, mỗi hội đoàn, mỗi gia đình nên lập ra một ban Hộ niệm hoằng pháp. Trong nhà Phật thường có một câu nói rằng: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy nấc chùa”. Chúng ta cứu một người thường mà còn có công đức lớn như vậy, huống hồ là cứu được một người đi vãng sanh thành Phật. Chúng ta chỉ cần cứu được một người vãng sanh về Cực Lạc, thì cũng như cứu được vô số chư Phật. Tại sao? Vì người được vãng sanh sẽ thành Phật, khi thành Phật rồi thì họ sẽ độ được vô số chúng sanh đi làm Phật. Rồi Phật lại sanh ra Phật, cứ như vậy mà đời đời, kiếp kiếp không cùng tận. Nên cách trợ niệm hoằng pháp có công đức không thể nghĩ bàn. Nhất là trong gia đình, ta nên tập cho con cháu biết cách trợ niệm. Chúng ta phải tập đi, tập lại nhiều lần như những người làm bác sĩ và y tá, sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân. Khi những người thân trong gia đình tập sự được thuần thục, thì ta sẽ không bị bối rối khi có tang sự.

Nhưng trước khi tập sự cho gia đình làm ban trợ niệm hoằng pháp, thì ta nên khai thị cho người thân hiểu biết về Phật pháp và luân hồi sanh tử. Vì đa số người đời ai cũng sợ nghe đến cái chết. Thậm chí, trong gia đình lỡ có ai nói đến chữ chết thì ta bắt người đó phải nhổ nước miếng để nói lại. Chúng ta si mê nên nghĩ vậy thôi, chứ thử hỏi suốt đời kiêng cữ không nhắc đến cái chết, vậy ta có thoát chết không hay là cũng phải chết? Nếu không thể thoát chết, vậy thì tại sao ta không chuẩn bị cho mình một cái chết an toàn và viên mãn? Chết an toàn nghĩa là ta sẽ không bị rơi vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn chết viên mãn nghĩa là ta sẽ được vãng sanh thành Phật.

Kính thưa quý bạn! Chết chưa phải là hết, nếu chết là hết thì trên thế gian này không có Phật, Bồ tát và chúng sanh. Tóm lại, chúng ta hãy dùng lời lẽ tóm gọn dễ hiểu, để giúp người thân thức tỉnh và hiểu được vô thường. Khi hiểu được rồi, thì họ sẽ nghe lời chúng ta niệm Phật và làm ban Hộ niệm hoằng pháp. Trong gia đình chỉ cần hai người trở lên là thành ban Hộ niệm, vì còn tùy vào gia đình ít người hay nhiều người và hiểu đạo hay không hiểu đạo. Sau khi huấn luyện được ban trợ niệm ở trong gia đình rồi, thì ta nên phát tâm từ bi tham gia vào các ban trợ niệm ở chùa, để giúp cho chư Tăng, Ni thành lập thêm nhiều ban trợ niệm chuyên nghiệp, hầu cứu độ chúng sanh kịp thời.

Nếu quý bạn muốn niệm Phật mau được nhất tâm, thì không có cách nào nhanh bằng cách đi hộ niệm cho người. Tôi có người chị pháp danh là Diệu Khai, chị là người niệm Phật rất chậm, rời khỏi sợi chuỗi thì không thể niệm Phật. Vậy mà chỉ có gần hai năm đi trợ niệm cho người, chị tôi thành tựu được rất nhanh. Bây giờ chị tôi không cần dùng đến chuỗi và sức để niệm Phật nữa. Tại sao? Vì trong tâm chị tôi lúc nào cũng như có cái máy chip niệm Phật mãi không ngừng và luôn tỏa ra hơi mát an lạc thân tâm. (Xin quý bạn hãy tham gia vào các ban trợ niệm để cứu mình và cứu người).

Nếu quý bạn muốn tìm hiểu về cách hộ niệm cho người lâm chung thì xin tìm đọc những cuốn sách do chúng tôi biên soạn và đã cho xuất bản thì quý bạn sẽ hiểu rõ hơn.