26. PHÁT SÁCH BẾN PHÀ, TỈNH AN GIANG
16/01/2018
27. PHÁT SÁCH Ở CHỢ TÂN MỸ, TP.SÀI GÒN
20/01/2018

Tại sao lại niệm Nam mô A Mi Đà Phật

Tại sao lại niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

Quý bạn có thể đọc bài viết trực tiếp tại web (nhấp vào hình)

hoặc có thể Down về tại đây