ĐÁNH ĐUỔI TÂM MA
25/04/2018
NHỮNG DẤU HIỆU KHI ĐƯỢC NHẤT TÂM
25/04/2018

GIẢI TỎA BA NGHI VẤN SAU KHI ĐƯỢC NHẤT TÂM

(Bài này trích ra từ cuốn sách “TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG” của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).
 

Sau khi được nhất tâm, tôi có ba điều nghi vấn và ba điều nghi vấn này đã làm cho tôi phải ngẫm nghĩ hết mấy tháng mới tìm ra được chân tướng. Ở đây, tôi xin chia sẻ từng phần để quý bạn dễ hiểu.

  1. Tại sao trước một ngày được nhất tâm, đầu của tôi bị cứng như một khối đá đặc? Là vì câu niệm Phật lâu năm đã ăn sâu vào đầu, đóng thành một khối và đúc thành một niệm, nên hôm đó tôi không thể khởi niệm Phật trong đầu. Một niệm này quá lớn, lớn đến mức độ vượt khỏi không gian và thời gian. Đầu của tôi không thể nào chứa nổi một niệm siêu việt này, vì vậy mà niệm này phải thoát ra ngoài. Khi thoát ra ngoài thì nó lan rộng khắp hư không. Vì tiếng niệm Phật lan rộng khắp hư không, nên lúc đó tôi tưởng lầm rằng mình đang nghe được chư Phật và chư Thánh niệm Phật ở trên trời. Nhưng sau đó tôi mới hiểu, thì ra tiếng nhạc niệm Phật đó là từ trong tâm của tôi phát ra, không phải ở ngoài như tôi đã tưởng. Tuy trong tâm của tôi phát ra, nhưng nó bao trùm cả vũ trụ.
  2. Tại sao cả ngày tâm tôi nóng hổi? Tôi nhớ Ngài Thích Đức Niệm có nói rằng: Người niệm Phật muốn được nhất tâm thì phải giống như người nấu nước. Nếu muốn nước được sôi, thì ta phải canh củi lửa liên tục thì nước mới được sôi”. Ý của Ngài muốn nói người niệm Phật muốn được nhất tâm, thì phải niệm Phật mỗi ngày không được gián đoạn. Nếu chúng ta niệm Phật một ngày mà bỏ cả tháng thì sẽ khó được nhất tâm. Cũng như chúng ta nấu nước mà củi lửa không được đầy đủ hoặc bị tắt nửa chừng, thì nước sẽ không được sôi. Sau khi được nhất tâm, tôi mới hiểu được câu nói của Ngài bao hàm một ý nghĩa rất sâu. Nhờ tôi niệm Phật nhiều năm không gián đoạn, nên đã thâu nhiếp được thần lực của mười phương chư Phật gia trì. Nhờ có thần lực của chư Phật gia trì, mà tôi mới có đủ thần lực để phá tâm si mê, để cho chân tâm của tôi được hiển hiện.
  3. Tại sao sau khi nhất tâm thì tôi chỉ nghe được nhạc niệm bốn chữ? Sau khi được nhất tâm có một điều làm cho tôi luôn thắc mắc, đó là: “Tại sao bao nhiêu năm mình niệm Phật sáu chữ, nhạc niệm Phật trong nhà cũng chỉ có sáu chữ. Nhưng khi được nhất tâm thì mình chỉ nghe được nhạc niệm Phật bốn chữ và có giọng nam, nữ niệm chung, như vậy nghĩa là sao?”. Nhưng sau đó, tôi đã hiểu được nguyên nhân tại sao. Chuyện là như vầy, cách một đêm trước đó tôi có xem cuộn băng “Kinh Vô Lượng Thọ” do Ngài Tịnh Không thuyết giảng. Tới cuối cuộn băng thì có một đoạn nhạc niệm bốn chữ A Mi Đà Phật do một nhóm nam, nữ niệm chung nghe rất hay. Vì thấy hay nên tôi đã niệm theo tiếng niệm Phật đó cho đến khi đi ngủ. Nhưng tôi không ngờ những câu niệm Phật mà tôi niệm theo đó, lại là những niệm cuối cùng để tôi được nhất tâm. Cũng giống như ly nước tới lúc đã đầy, ta chỉ cần bỏ thêm vài giọt thì nước sẽ bị tràn ra. Có một điều mà làm cho tôi không thể nào ngờ được, đó là: Những câu niệm Phật cuối cùng mà tôi niệm theo đó, chúng có khả năng chuyển hóa hết tất cả những câu niệm Phật lâu năm của tôi, thật là hy hữu không thể nghĩ bàn.

Sau khi được nhất tâm, nhận thức được những niệm cuối cùng đã chuyển hóa toàn bộ những câu niệm Phật lâu năm của tôi, làm cho tôi thật kinh hoàng và sợ hãi. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được những lời Phật dạy ở trong Kinh là vạn lần chân thật. Phật nói rằng: “Nếu thần thức của chúng sanh trước khi chết nghĩ ác thì sẽ đọa vào đường ác; nếu nghĩ thiện thì được sanh vào cõi lành. Tùy theo nghiệp lực mà dẫn dắt chúng sanh đi lên hay đi xuống”.