キャプ有【すっぽんバラし】血の苦手な方はご注意ください。グロ注意!
04/10/2017
Chung tay góp sức
05/10/2017

Thông báo

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngoài nước! Về 5 cuốn sách:

  1. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI.
  2. Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP.
  3. TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG.
  4. VIỆC LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI (tên cũ của sách là NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT LÚC LÂM CHUNG).
  5. NGHIỆP LÀ GÌ?

Năm bản sách này, chúng tôi không giữ bản quyền nên quý bạn có thể ấn tống hay phát hành (xin đừng tự ý sửa đổi nội dung).
Chúng tôi luôn bổ túc thêm cho 5 cuốn sách ở trên. Nếu quý bạn muốn đọc, muốn ấn tống hay phát hành, thì xin tải bản sách hiện tại trên Website này xuống, thì sẽ được đầy đủ chi tiết hơn. 

A MI ĐÀ PHẬT.