Thông báo
05/10/2017
1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
20/10/2017

Chung tay góp sức

        Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ. Hiện tại, chúng tôi đã ngưng chương trình cho thỉnh Kinh sách, vì nhu cầu người đọc sách ngày nay không còn nhiều. Tuy nhiên quý bạn có thể tải sách bản điện tử (ebook) để đọc hoặc gởi cho mọi người cùng đọc tại đây. Hoặc quý bạn cũng có thể nghe sách nói tại đây.

       Tuy chúng tôi đã ngưng ấn tống Kinh sách, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện PHẬT SỰ & TỪ THIỆN để làm. Nếu quý bạn cảm thấy việc làm của chúng tôi có lợi ích cho chúng sanh thì xin chung tay góp sức, để chúng tôi có thêm tịnh tài làm lợi ích cho chúng sanh.

        Mọi đóng góp xin chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ ÁNH TUYẾT (Cư sĩ DIỆU NGỌC).

Tên: ĐỒNG THỊ ÁNH TUYẾT (VND)

Tài khoản số: 0904198429

Ngân hàng Quân Đội (MB bank)

THỈNH CẦU

Kính thưa quý bạn! Sau khi quý bạn chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ ÁNH TUYẾT (Cư sĩ Diệu Ngọc), thì xin nhắn tin hay email cho chúng tôi biết tên họ và số tịnh tài mà quý bạn đã chuyển, để chúng tôi trả lời cho quý bạn yên tâm và cũng để nói lời cám ơn. Nếu quý bạn có gì thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi:

Website: www.dieuamdieungo.com

Điện thoại: 0904 198 429 (VN)