Ý Nghĩa Hoằng pháp & Hộ pháp
02/10/2017

Giữ Tâm An Định Để Cứu Thế Giới

 

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, từ trường của trái đất đang bị XÁO TRỘN. Chúng bị xáo trộn bởi những nỗi LO ÂU, SỢ HÃI của dịch COVID-19… Muốn cứu mình, gia đình và nhân loại trong thời điểm này thì chỉ còn những cách sau đây, đó là:

 1- Chúng ta phải tuân thủ theo những gì mà CHÍNH PHỦ và BỘ Y TẾ yêu cầu.

2- Chúng ta phải sống LẠC QUAN, TÍCH CỰC và luôn giữ TÂM AN ĐỊNH trong mọi tình huống. Vì TÂM bình thì THẾ GIỚI sẽ được bình.

 3- Chúng ta hãy BỎ ÁC HÀNH THIỆN, NIỆM PHẬT, THIỀN ĐỊNH và CẦU NGUYỆN cho thế giới mau hết dịch bệnh COVID, thiên tai…

 

 NIỆM PHẬT

Phật ở tự tâm hỏi đâu xa?

Hỏi bạn trì danh có một lòng

Niệm niệm lâu ngày không thoái chuyển

Phật tự tâm bạn trả lời thông.

Niệm Phật đâu ai bắt trả tiền

Ngại gì không niệm mãi hoài nghi

Tới giờ Thần chết không bỏ sót

Lặn hụp luân hồi kiếp nào ra?

Chi bằng niệm niệm theo ngày tháng

Hiện tiền khỏe mạnh định tâm an

Đến ngày nằm xuống nợ trần dứt

Tam Thánh vui mừng, ta vãng sanh.

 

BUÔNG XẢ

Mặc ai tranh chấp bạc tiền

Ta đây buông xả buồn phiền lo tu.

Mặc ai sân giận, hơn thua

Ta đây an lạc vui trong pháp mầu.

Mặc ai tham đắm mong cầu

Ta đây bình thản ngắm bầu trời xanh.

Mặc ai mưu đoạt lợi danh

Ta đây tỏ ngộ tâm thanh sáng ngời.

Mặc ai chỉ trích muôn lời

Ta đây niệm Phật không rời tự tâm.

 

 VÔ THƯỜNG

Cả đời lận đận long đong

Tranh giành danh lợi, tâm không an lành

Si mê ô nhiễm tâm thành

Mưu toan, hãm hại làm hành trang đeo.

Tình, tiền, danh, lợi chạy theo

Chạy theo mỏi mệt, mạng treo chỉ mành

Mới hay kiếp sống mỏng manh

Mới hay mình dại chẳng tin “vô thường”.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT