Cầu truyền hình trực tiếp 8 Tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2562 – 2018
02/05/2019
Cung nghinh Xá Lợi Phật từ Tích Lan về tôn trí tại Chùa Tam Chúc Hà Nam
16/05/2019

Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam