Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc – chùa tam chúc 2019
16/05/2019
Đêm Hoa Đăng – Tri Ân và Báo Ân nhân dịp khánh thành giai đoạn 1 Tổ đình Phi Lai
16/05/2019

VESAK : Lễ tắm Phật thả bong bóng cầu nguyện hòa bình Thế giới