Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
01/12/2017
PHIÊN BẢN CŨ 2007 (2/11)
01/12/2017

Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa Kinh)

Hoặc Down Kinh tại đây