Sơ cứu suy hô hấp do dị vật đường thở ở trẻ em
24/11/2017
Băng gót
24/11/2017

Cấp cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn hô hấp Thổi ngạt qua miệng