Chùa Bái Đính – Ngôi Chùa Lớn Nhất Đông Nam Á – Ngôi Chùa Của Những Kỉ Lục
16/05/2019
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 – Hành trình kết nối
18/05/2019

Vesak 2019: Đại lộ di sản – Nơi hội tụ của những sự khác biệt