Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 3/11
03/01/2018
Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 4/11
03/01/2018

TẶNG SÁCH EBOOK

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, chúng tôi không còn cúng dường sách giấy nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có sách ebook. Vì vậy chúng tôi TẶNG 5 cuốn sách ebook :

  1. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI
  2. Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP VÀ HỘ PHÁP
  3. TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG
  4. VIỆC LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI
  5. NGHIỆP LÀ GÌ?

Nếu quý bạn muốn thỉnh sách ebook có thể tải trực tiếp tại trang web

http://amidaphat.org/category/dieu-am-dieu-ngo/sach/

hoặc để lại địa chỉ email để chúng tôi gởi lại sách ebook cho quý bạn.

Xin gởi email cho chúng tôi về địa chỉ: 

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ.

Điện thoại: 0932 925 627