Khai Thị Số 76 – Trồng nhân thiện thì được thiện quả
04/06/2018
Khai Thị Số 74 – Phật Pháp và sự chuyển đổi vận mạng
04/06/2018

Khai Thị Số 77 – Thường nghĩ đến chữ Chết thì liền khấn thiết niệm Phật